• Trudvang Chronicles Spielerbuch Art.-Nr. 1602 ISBN 978-3-934282-87-2
  • Trudvang Chronicles Zauberweber Art.-Nr. 1603 ISBN 978-3-934282-16-2
  • Trudvang Chronicles Dämmerwanderer Art.-Nr. 1604 ISBN 978-3-949089-17-9
  • Warbirds Art.-Nr. 2300 ISBN 978-3-934282-00-8
  • The Witcher Art.-Nr. 2400 ISBN 978-3-934282-90-2
  • Abenteuer in Mittelerde Rhovanion Art.-Nr. 2503 ISBN 978-3-934282-92-6
  • Abenteuer in Mittelerde Die Wipfel von Düsterwald Art.-Nr. 2504 ISBN 978-3-934282-92-6
  • City of Mist Spielleiterhandbuch. Art.-Nr. 2702 ISBN 978-3-934282-57-5
  • Pulpmania Grüne Edition. Art.-Nr. 5660 EAN 9783934282551
  • Pulpmania Blaue Edition. Art.-Nr. 5665 EAN 9783934282520